Національний екзит-пол 2019 | National exit poll 2019

Updated: Apr 9, 2019

Світлана Хутка, котра входить до числа ключових офіційних спікерів Національного екзит полу Comment by Dr. Svitlana Khutka, Kyiv International Institute of Sociology spokeseperson, CEO of Social Indicators Research Center

Екзит-поли ― це експрес-опитування виборців у день виборів одразу після виходу їх з виборчих ділянок, де вони проголосували. Консорціум з проведення опитування «Національного екзит-полу 2019» ставив перед собою такі основні цілі: сприяння проведенню чесних, відкритих і справедливих виборів; надання громадськості та медіа оперативну інформацію про результати голосування, оцінка волевиявлення громадян на основі наукових методів.


Учасники консорціуму діють винятково згідно з нормами етичних кодексів Соціологічної асоціації України (САУ), Світової асоціації дослідників громадської думки (WAPOR) та ESOMAR. Проведення паралельного збору даних за окремими вибірками доз волило забезпечити додаткову надійність даних. Учасники Консорціуму при проведенні екзит-полу були незалежними від політичного впливу, спираючись на фінансування об’єднання міжнародних донорів. Екзит пол проходив під контролем Наглядової Ради у складі представників громадських організацій, журналістів та експертів.


Національний екзит пол ― єдиний в Україні екзит пол, котрий надає відкритий доступ до даних і можливість професійного аудиту українським та закордонним спеціалістам.


Цього року це вже 15-й екзитпол, що його організовує Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. В усіх відповідних екзит-полах в Україні з 1999 р. брав участь Київський міжнародний інститут соціології.


Для коректного прочитання цифр екзит полу потрібно брати до уваги такі речі. Поперше, є категорії населення, котрі не охоплюються екзит полом ― це ті, хто голосують в спеціальному режимі: зарубіжні виборчі дільниці, ув"язнені, віськовослужбовці; ті, хто проголосували вдома; ті, хто перебувають у лікарнях. Це близько 5-6% населення. По-друге, завжди має місце статистична похибка вибірки власне екзитполу: для даних Національного екзит полу президентських виборів 2019 року статистична похибка складає 2.5% для лідерів рейтингу, та 0.5 ― 1% для всіх інших кандидатів.


Вибірка репрезентативна для України в цілому й для її 4 регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь). Вибірка є двоетапна. На першому етапі у кожній області обиралась кількість дільниць у відповідності до відсотку виборців у цій області. Самі дільниці обирають випадковим чином. На другому етапі опитуються виборці на виході з виборчих дільниць з певним кроком відбору. Результати декілька разів на день передавались у центральний офіс соціологічних компаній.


Результати опитування представлені в загальнонаціональному масштабі та в розрізі чотирьох регіонів: Західний регіон ― Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області; Центральний регіон ― Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області та місто Київ; Південний регіон ― Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області; Східний регіон ― Харківська область, Донецька і Луганська області (підконтрольні українській владі).


Метод збору даних і опитувальник:

Застосовувалась методика «таємного голосування», оскільки вона зменшує кількість відмов і суттєво підвищує надійність даних екзит-полу. Суть мет-одики полягає в тому, що під час проведення анонімного опитування замість прямого запитання «Скажіть, за кого Ви проголосували?», респондент сам заповнює паперову анкету, що починається із цього запитання, і вкидає її в скриньку екзит-полу.


31 березня 2019 року, у день виборів Президента України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів Національний екзит-пол 2019.


Управління проектом, його фінансовий і медійний менеджмент здійснює Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Наукове керівництво проектом, розробку вибірки і координацію опитування виконує КМІС. Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова.


Генеральна сукупність екзит-полу ― виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 19 431 респондентів на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».


Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5–1% ― для інших кандидатів.


Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках проекту «Національний екзитпол 2019», що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.


* * *

On March 31, 2019, the day of elections of the President of Ukraine, the National Exit Poll2019 Consortium, which is made up of the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (DIF), the Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) and the Oleksandr Razumkov Economic and Political Studies Center (Razumkov Centre), has conducted the National Exit Poll―2019.


DIF is responsible for financial and media management of the exit poll. KIIS is responsible for scientific management of the project, development of the sample, and coordination of the polling. The polling of voters at the exits of polling stations has been conducted by the KIIS and Razumkov Center.


Constituents who voted at polling districts (except for special polling districts) make up total population of exit poll. Theoretically, the sample is representative for the whole Ukraine, for all the voting stations, where elections were conducted. 19 431 of respondents were polled at 400 polling stations. The methodology of “secret ballot” was used.


Statistical sample error doesn’t exceed 2,5% for the leaders (in terms of received votes) and is within the limits of 0.5-1% for other candidates.


The National exit poll 2019 was conducted with financial support of the following international donors: Enhance Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement “ENGAGE” activity, funded by US Agency for International Development (USAID) and implemented by Pact in Ukraine; Delegation of the European Union to Ukraine; International Renaissance Foundation; Embassy of Canada in Ukraine.

* * *

10 views0 comments

DONATE

Copyright © 2019 HROMADA in San Francisco
All rights reserved